A1 Zone

 

Voor Twente is de A1 van groot belang vanwege de verbinding met de Randstad (Schiphol en Rotterdam). De A1 is ook de internationale hoofdverbinding tussen Nederland en de rest van Europa, vooral Duitsland, Scandinavië en de nieuwe Oost Europese EU-landen. De economische ontwikkelingen in Oost-Nederland en Twente maken dat het gebied rond de A1 zich snel ontwikkelt. Wil het gebied leefbaar en aantrekkelijk blijven, dan moet er een goede wisselwerking zijn tussen bereikbaarheid, economische ontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit.

 

Het programma A1-zone is een initiatief van Regio Twente, de provincies Overijssel en Gelderland, het ministerie van I&M en de Stedendriehoek. De ambitie is om de A1-zone te maken tot het visitekaartje van Oost-Nederland. Daarvoor willen de overheden de bereikbaarheid tussen de A1-zone en de rest van Nederland en Duitsland en tussen en binnen de Stedendriehoek en Twente verbeteren. Daarnaast moeten de woon- en werklocaties langs de snelweg en de spoorlijn in het gebied duurzaam worden en een hoge ruimtelijke kwaliteit krijgen. En ten slotte moeten de economische mogelijkheden van de A1-zone beter benut worden, vooral door het ontwikkelen van goed bereikbare locaties in het gebied. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de gewenste ontwikkeling van de A1-zone. Dit onderzoek is een onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) van de Rijksoverheid.

 

bron: Regio Twente http://www.regiotwente.nl/projecten/a1-zone