Bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp omvat ruim dertig hectare (netto) bedrijfsgrond op een toplocatie aan de noordkant van de A1 / A35. De gronden bevinden zich in de gemeente Borne en Hengelo, nabij knooppunt Buren. De locatiekeuze voor de uitbreiding van bedrijvigheid in Borne / Hengelo is deels gebaseerd op de Intergemeentelijke Structuurschets Enschede / Hengelo en het milieueffectrapport (MER) Stadsgewest Twente dat hieraan ten grondslag ligt. Tussen Borne en Hengelo is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om dit bedrijventerrein te ontwikkelen.

Westermaat De Veldkamp richt zich op distributie, opslag en transport en aanverwante bedrijven. De bestemming is regulier bedrijventerrein met mogelijkheid bedrijven met de hoogste milieucategorie (4) te kunnen vestigen.

 

Hier vindt u met een rode pijl de locatie aangegeven op een kaart van Google maps. Het bedrijventerrein ligt tussen de Deldensestaat, de spoorlijn Borne - Hengelo en de rijksweg A1. Het terrein is circa 70 hectare groot. Ongeveer 15 hectare is daarvan al bedrijfsmatig ingevuld. Er is nog bijna 24 hectare nieuw uitgeefbare grond beschikbaar.

 

Op de impressie het bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp gezien vanuit de lucht. Links de A1 met knooppunt Buren. In het midden de Amerikalaan die doorloopt in de zuidelijke randweg met aansluiting op de A35.