Krachtveldanalyse

 

Om een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein te realiseren is het van belang te weten wat de sterke punten zijn van de locatie en de omgeving. Door die te kennen en te benoemen lukt het beter om de juiste ondernemer te vinden die zich op dit bedrijventerrein wil vestigen. Een ondernemer die de unieke waarden herkent en van toegevoegde waarde ziet voor zijn bedrijf, zodat een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering voortgezet kan worden.

In 2014 is er een krachtveldanalyse gemaakt van bedrijventerrein De Veldkamp. Dat heeft de volgende resultaten opgeleverd.

 

De locatie

 • Centraal in Twente en daarom belangrijk voor alle bedrijven die Twente als afzetmarkt hebben.
 • Ruimte en groen zijn belangrijke waarden en royaal aanwezig
 • Direct aan de A1 als verkeersader van de Randstad naar Duitsland en Oost Europa. Er is een grote zone dat fungeert als zichtlocatie.
 • Gelegen aan de businessparken Westermaat en van toegevoegde waarde voor de ondernemers die hier gevestigd zijn.
 • De voorwaarden met betrekking tot beeldkwaliteit zijn ruim
 • Bedrijven tot en met milieucategorie 4 mogen zich vestigen op deze locatie.

 

De verbindingen

 • De afslag naar de A1 is snel bereikbaar. Transport van en naar de Randstad of Duitsland is snel van het bedrijf op de weg.
 • Op korte termijn (2016 / 2017) een westelijke ontsluiting met een directe aansluiting op de A35 richting Enschede
 • Een hoofdverkeersader midden door het bedrijventerrein die in de toekomst dient als ontsluitingsweg voor het regionale verkeer Hengelo-Almelo. Het provinciale verkeer dat nu nog door Borne rijdt, wordt via een randwegenstructuur om de kern geleid. Deze randweg is op middellange termijn een echte zichtlocatie.

 

Dienstverlening

 • Het project wordt in samenwerking van de gemeenten Hengelo en Borne uitgevoerd. Een projectteam adviseert en begeleidt belangstellende ondernemers in de uitvoering van hun wensen met betrekking tot aankoop, vergunningen en nieuwbouw. Beide gemeenten hebben deskundige accountmanagers in het projectteam.
 • Er wordt gewerkt met korte lijnen en snelle procedures.
 • Er is betrokkenheid op bestuurlijk niveau. Zowel de wethouder in Hengelo als van Borne ontmoeten u graag.

 

De krachtveldanalyse heeft opgeleverd dat met name bedrijven uit de sectoren opslag, distributie en logistiek zich thuis zullen voelen op deze locatie. De kernboodschap luidt Westermaat De Veldkamp; centraal & internationaal.