Parkmanagement

Parkmanagement is een manier van het regelen van taken op een bedrijventerrein die uitgaat van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven en gemeente. Doel van het parkmanagement is het creëren van betrokkenheid bij bedrijventerrein Buren, zodat ook op langere termijn de kwaliteit van het bedrijventerrein goed blijft.

 

Parkmanagement op Westermaat-De Veldkamp

Het parkmanagement op Westermaat-De Veldkamp volgt het voorbeeld van Campus Westermaat. Omdat op Campus Westermaat gebruik wordt gemaakt van mandelig eigendom (alle groenvoorzieningen in het gebied zijn gezamenlijk eigendom van de Coöperatie), is het parkmanagement daar uitgebreider dan op De Veldkamp.

 

Ten behoeve van het parkmanagement is een Coöperatie opgericht. De Coöperatie biedt diensten aan haar leden aan, zijnde de kaveleigenaren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een verplicht pakket en een facultatief pakket. Het verplichte pakket bestaat uit:

 

gebiedsbeveiliging;

afval inzameling;

bewegwijzering;

parkmanager.

 

De Coöperatie zal in eerste instantie de bovengenoemde diensten leveren. De diensten bestaan uit het leveren van de raamcontracten. In de brochure die u hier vindt kunt u iets meer lezen over het parkmanagement dat op de Veldkamp zal worden toegepast.

 

Facultatief pakket

Naast het bovenstaande standaard pakket kan de Coöperatie zelf allerlei andere diensten gaan aanbieden. Het facultatieve pakket (individueel af te nemen diensten) zou onder meer het volgende kunnen omvatten:

• inkoop producten (energie, communicatiemiddelen, kantoorartikelen, enz.);

• inkoop diensten (arbo, schoonmaak, onderhoud, callcenter, enz.);

• kinderopvang;

• vervoer en mobiliteit;

• postservice;

• et cetera.

 

Kosten

De contributie wordt door de leden van de Coöperatie zelf vastgesteld.