Een toplocatie in Twente

Bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp omvat ruim dertig hectare (netto)  bedrijfsgrond op een toplocatie aan de noordkant van de A1 / A35. De gronden bevinden zich in de gemeente Borne en Hengelo, nabij knooppunt Buren.  De locatiekeuze voor de uitbreiding van bedrijvigheid in Borne / Hengelo is deels gebaseerd op de Intergemeentelijke Structuurschets Enschede / Hengelo en het milieueffectrapport (MER) Stadsgewest Twente dat hieraan ten grondslag ligt. Tussen Borne en Hengelo is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om dit bedrijventerrein te ontwikkelen. Op De Veldkamp zullen zich kleine tot middelgrote bedrijven vestigen (van ca. 1500 - 20.000 m²). Dit terrein wordt ontwikkeld voor de reguliere bedrijvigheid. Kleine, middelgrote en grote bedrijven uit de sectoren industie, bouw, transport, distributie en groothandel uit milieucategorie 1 tot en met 4 kunnen hier een plek vinden.

 

Hier vindt u met een groene pijl de locatie aangegeven op een kaart van Google maps. Het bedrijventerrein ligt tussen de Deldensestaat, de spoorlijn Borne - Hengelo en de A1. Het terrein is ongeveer 70 hectare groot. Op het terrein is ongeveer 10 ha. al bedrijfsmatig ingevuld. Er zal 30 hectare nieuw uitgeefbare grond komen.

 

De Veldkamp kent 4 fases:

  •  De Noordwestelijke fase (ca. 10 ha) is bouwrijp. Deze fase wordt momenteel uitgegeven en er kan per direct gebouwd worden.
  • De Noordoostelijke (5 ha.) en Zuidwestelijke (7 ha.) fase zijn bouwrijp. De uitgifte is gestart en er kan direct gebouwd worden. In deze fase ook de schitterende zichtlocaties aan de A1 en A35.
  • De Zuidoostelijke fase (8 ha.) is de laatste fase. Deze fase zal bouwrijp worden gemaakt zodra daar behoefte aan is.

 

 

Kavelindeling

Op De Veldkamp is de kavelindeling flexibel. Een verkavelingskaart van De Veldkamp vindt u hier. Op deze kaart staat een illustratieve kavelindeling om gevoel te krijgen met kavelgrootes. Er wordt samen met de klant bekeken wat de beste locatie is en wat binnen de randvoorwaarden de beste kavelafmetingen voor het bedrijf zijn.