Parkmanager

De parkmanager is een herkenbaar aanspreekpunt op het terrein en kan een grote bijdrage leveren aan parkmanagement. Het introduceren van een parkmanager is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van parkmanagement. De parkmanager zal het eerste jaar slechts een beperkt aantal taken uitvoeren. Hij is aanspreekpunt voor bedrijven die zich vestigen, regelt diverse zaken voor de bedrijven en zet de (raam)contracten op.

 

Jankees Klapwijk

Parkmanager bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp

(074) 250 55 63

j.klapwijk@klapwijkparkmanagement.nl