Bewegwijzering

Bewegwijzering draagt in belangrijke mate bij aan het imago van De Veldkamp en is identiteitsbepalend. Voor de identiteit van het terrein is het gewenst om eenheid uit te stralen in de bewegwijzering. Het gaat zowel om de nieuwe bewegwijzering zelf, als om het onderhouden en het vernieuwen van de bewegwijzering tijdens parkmanagement.