Parkmanagement van start

De ondernemers op Westermaat De Veldkamp en de gemeente gaan invulling geven aan parkmanagement op hun bedrijventerrein.  Hiervoor zijn de ondernemers en de gemeente verenigd in de coöperatie Parkmanagement. Doelstelling is het duurzaam beheren van het bedrijventerrein, zodat de kwaliteit en de veiligheid ook voor de lange termijn geborgd is.

 

De parkmanager, John Hommersom, werkzaam bij Klapwijk Parkmanagement, zal werken onder de verantwoordelijkheid van de Coöperatieve Vereniging De Veldkamp. Deze vereniging is reeds opgericht bij de aanleg van het bedrijventerrein. Ondernemers worden bij de kavelverkoop automatisch lid van de vereniging. Hierdoor zijn de collectieve belangen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ondernemers.

 

Parkmanagement zorgt ervoor dat het bedrijventerrein zodanig wordt onderhouden dat dit bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardige en duurzame uitstraling. De parkmanager heeft daarin zowel een rol naar de gemeente als naar de ondernemers. Daarnaast is het zijn taak om collectieve voorzieningen en diensten aan te bieden die bijdragen aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

 

Komende jaren zal een voorzichtige start gemaakt worden. Veiligheid en bereikbaarheid zijn nu de belangrijkste thema’s. Daar waar mogelijk zal worden aangesloten bij bestaande initiatieven op de bedrijventerreinen in Hengelo waar parkmanagement reeds langer is ingevoerd.

 

De gemeenten Hengelo en Borne ontwikkelen samen dit bedrijventerrein op deze unieke locatie direct aan de A1 en A35. Westermaat De Veldkamp is bereikbaar via de Amerikalaan en krijgt binnen een aantal jaren ook een aansluiting op de afslag Borne-West. Door deze ligging is Westermaat De Veldkamp uiterst geschikt voor bedrijven in de sectoren distributie, opslag en logistiek.

 
geplaatst op 12 maart 2015